Stawka opłaty od gospodarstwa domowego

Rada gminy jest zobowiązana do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród 4 metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada gminy może uchwalić m. in. stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Przepis art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że rada gminy może uchwalić jedną stawkę od gospodarstwa domowego. Rada gminy nie może przyjąć jednocześnie kilku stawek opłaty.

Rada gminy nie ma podstaw do różnicowania stawki opłaty w zależności od liczebności gospodarstwa domowego, np. gospodarstwo 1 osobowe, gospodarstwo 2 osobowe, gospodarstwo 3 osobowe.

Możliwość różnicowania stawki opłaty została określona 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.

W ramach katalog przesłanej różnicowania stawki opłaty nie znajduje się wielkość czy liczebność gospodarstwa domowego. Przesłanka różnicowania „liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość” nie odnosi do liczby mieszkańców tworzących gospodarstwo domowe. „Liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość” nie można utożsamiać z pojęciem „gospodarstwa domowego”, gdyż osoby zamieszkujące nieruchomość
nie muszą tworzyć ze sobą gospodarstwa domowego.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o